سامانه نظر سنجی

نظرسنجی دوره های آموزشی

ورود به سامانه »

راهنمای سامانه
این سامانه شامل سه سطح دسترسی Admin,Manager,User می باشد
 • Admin: شامل تعریف کاربر و سطح دسترسی آنها می باشد
 • Manager: سطح دسترسی به دوره ها - پرسش نامه ها و سوالات و مدیریت آنها
 • User: کاربرانی که با توجه به دوره هایی که شرکت کرده اند به سوالات پاسخ می دهند
کاربران سامانه
این سامانه شامل سه سطح دسترسی Admin,Manager,User می باشد
 • User=Admin@a.com Pass=123456
 • User=Manager@a.com Pass=123456
 • user=User1@a.com Pass=123456 - User=User2@a.com Pass=123456
ویژگی های مدیریت دوره ها
 • تعریف، مشاهده، ویرایش و حذف دوره
 • تعریف پرسش نامه برای دوره ها
 • انتصاب کاربران به هر دوره (هر کاربر می تواند بعد از ورود به پرسش نامه های دوره پاسخ دهد)
 • انتصاب سوالات ایجاد شده به پرسش نامه ها (لازم نیست بررای هر پرسش نامه سوال و جواب جدید ایجاد شود بلکه از مخزن سوالات سوالات مورد نیاز انتصاب داده میشود)
ویژگی های مدیریت سوالات
 • تعریف مخزن سوالات
 • تعریف جواب های مورد نیاز به ازای هر سوال
 • استفاده مجدد از سوالات در هر پرسشنامه
ویژگی های مدیریت کاربران
 • تعریف کاربر توسط مدیر
 • قابلیت ثبت نام توسط خود کاربر
 • قابلیت بازیابی رمز عبور توسط کاربر با استفاده از ایمیل یا پیامک یا ریست کردن توسط مدیر سیستم